Kes me oleme?

Käesolev veebisait valmis objektiivsest ja tõenduspõhisest infost huvitatud erialainimeste kaasabil, kuna avalikus meedias on täheldada ühekülgset infoedastust, segadusttekitavaid sõnumeid ning reaalse olukorra tegelikkusest pessimistlikumat kajastust.

 

Toetudes kehtivale õiguskorrale, ametlikule statistikale, teadusuuringutele, Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Komisjoni ning Euroopa Ravimiameti dokumentidele toome siin lehel välja paljudes küsimusi tekitanud reaalsuse.

 

Siinse kogukonna moodustavad spetsialistid, ametnikud, teadlased arstid, medõed, advokaadid, juristid, õpetajad, teenindustöötajad, kultuuritöötajad, ettevõtjad ning objektiivsest infost huvitatud inimesed, kelle jaoks on oluline kajastada Covid-19 olukorraga seonduvat informatsiooni mitmekülgselt, tõenduspõhiselt ja sõltumatult.

Reiner Fuellmich intervjuu.png

Koroonakomitee, kuhu kuuluvad paljud advokaadid ja isegi kohtunikud, kaebavad nii Saksamaal kui ka USA-s pandeemia lavastajad kohtusse. Avalikkusele ei räägita täit tõde PCR testide ja viiruse kohta. Inimesi hoitakse pahatahtlikult hirmu all. Vaata eestikeelse tõlkega intervjuud siit:

Massvaktsineerimine pandeemia ajal - kas

Tea oma õigusi! 

VAKTSINEERIMINE

 

Kehtiva seadusandluse kohaselt on Eestis kõik tervishoiuteenused, sealhulgas vaktsineerimine, vabatahtlikud.

 

Kedagi ei saa allutada meditsiiniliste protseduuride tegemisele inimese enda tahte vastu.  Loe edasi >>

Lae alla vaktsineerimisest keeldumise teatis SIIT

MASKIKOHUSTUS

 

Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega nr 417 maskikandmise siseruumides.

Maskikohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Selle tõendamiseks piisab suusõnalisest ütlusest.

Korralduse järgi EI PEA isikud tõendama meditsiinilist näidustust või muud erivajadust, mh seda, et maski ei ole võimalik kanda, eraldiseisva tõendiga. 

 

Loe edasi >>

COVID-19 ENNETUS JA RAVI

Covid-19 nakkust on võimalik ennetada ja ravida.

 

Loe edasi >> 

Koroona vaktsiin

NB! Juhime tähelepanu, et Euroopa Ravimiamet on vaktsiinile andnud TINGIMUSLIKU müügiloa, mille tõttu algab vaktsiini infoleht järgmise märkusega:

“Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.”

 

Loe edasi >>