top of page

Kes me oleme?

Käesolev leht on valminud erinevate spetsialistide kaasabil, kelle jaoks on oluline kajastada Covid-19 olukorraga seonduvat informatsiooni mitmekülgselt, tõenduspõhiselt  ja sõltumatult.

Siinse kogukonna moodustavad erinevate valdkondade spetsialistid, ametnikud, teadlased ning objektiivsest ja tõenduspõhisest infost huvitatud inimesed. Kogukonda kuulub arste, medõdesid, advokaate, juriste, õpetajaid, teenindustöötajaid, kultuuritöötajaid, ettevõtjaid. Kõikidel on siin võimalik turvaliselt edastada esilekerkinud probleeme või olulist informatsiooni, samuti saada siit kontrollitud ja pidevalt uuenevat infot.

Käesolev veebisait on valminud, kuna avalikus meedias on täheldada ühekülgset infoedastust, segadusttekitavaid sõnumeid ning reaalse olukorra tunduvalt negatiivsemat kajastust kui see tegelikkuses on. Toetudes kehtivale õiguskorrale, ametlikule statistikale, teadusuuringutele, Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Komisjoni  ning Euroopa Ravimiameti dokumentidele toome siin lehel välja paljudes küsimusi tekitanud reaalsuse.

 

Oleme sõltumatud spetsialistid, keda huvitab aus diskussioon. 


Seisame ühiselt Eesti inimeste väärikuse, vabaduste, turvalisuse ja tervise eest!

bottom of page