top of page

Koroona vaktsiin

Leht täiendamisel!

VAKTSIINI INFOLEHED

 

Tutvu hoolikalt vaktsiini infolehega:

 

1. Pfizer-BioNTechi vaktsiini Comirnaty infoleht!  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_et.pdf 

Uuri seda 114 leheküljelist RISKIRAPORTit, milles kirjedatakse vaktsiiniga seonduvaid riske. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp/comirnaty-epar-risk-management-plan en.pdf 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf

Loe Pfizer-BioNTechi vaktsiini puudustest siit.

Pfizer-BioNTechi vaktsiini kasutati Eestis meedikute vaktsineerimiseks (alates 27.12.2020).

 

2. Astra Zeneca vaktsiini infoleht

https://www.ravimiamet.ee/sites/default/files/astrazeneca-23-32.pdf 

AstraZeneca vaktsiini kasutati Eestis pedagoogide ja eakate vaktsineerimiseks.

 

3. Vaccine Janssen infoleht  (Hetkel veel Eestis ei turustata)

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_et.pdf 

https://www.ravimiregister.ee/publichomepage.aspx?pv=PublicMedDetail&vid=226a08bc-1abc-4918-ad78-592f70825755 

4. Moderna vaktsini infoleht INFOLEHT (On maale toodud):

https://www.ravimiamet.ee/sites/default/files/moderna_infolehtvaktsineeritavale.pdf

https://www.ravimiregister.ee/publichomepage.aspx?pv=PublicSearchResult 

NB! Juhime tähelepanu, et Ravimiamet on neile vaktsiinidele andnud TINGIMUSTEGA müügiloa, mille tõttu algab vaktsiini infoleht järgmise märkusega: 

“Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teatada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.”

 

NB! Vaktsiini infolehtedel puudub pikaajaliste kõrvaltoimete kirjeldus, sest seda infot ei ole veel kogutud.

UUEL VAKTSIINIL ON PALJU TEADMATA OHTUSID

Uute, kiirelt väljatöötatud vaktsiinide osas pole veel valminud kõiki uuringuid. Märkimisväärne osa uuringutest alles käib, samuti pole teada kõik potentsiaalsed kõrvalmõjud ja tüsistused, mida arvatakse ilmnevat alles aja jooksul. 

 

Kõigest sellest saad lugeda allpool Euroopa Ravimiameti raportitest, mida jõudumööda ka eesti keelde tõlgime. Seniks saad põhjalikumalt tutvuda nendega inglise keeles:

 

1. Euroopa ravimiamet (EMA) andis Pfizer-BionTechi vaktsiinile tingimusliku kasutusloa. Vaktsiiniuuringud kestavad vastavalt lisatud raportile veel mitu aastat, vaktsiin ei ole sobilik mitmetele elanikkonna gruppidele ning kõiki kõrvaltoimeid ja võimalikke tüsistusi veel ei teata, nagu EMA raportist selgub. 

Samuti tuleb tähele panna, et vaktsiin on välja töötatud sümptomaatilise haiguse ennetamiseks, puuduvad andmed kas ja mil määral kaitseb see nakatumise ja nakkuse edasiandmise eest (ehk siis vaktsineeritu võib nakatuda, põdeda asümptomaatiliselt ning nakkust ka edasi anda) 

Allikas: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

 

2. EMA 21.12.2020 allkirjastatud riskijuhtimisraportis , kus on kajastatud senised Pfizer-BionTechi kliinilised uuringud, elanikkonnagrupid, kellel vaktsiinimõju ja riske pole uuritud jms, toob välja järgmised olulised faktid:

  • Uuringusse ei võetud katsealuseid, kellel on anamneesis varasem koroona positiivne test. Seega ei ole mingit teavet kuidas vaktsiin mõjub inimestele, kes on koroona läbi põdenud või olnud nakatunud ilma, et ta oleks seda teadnud. 

  • Kliinilised uuringud olid oma suuruselt limiteeritud ning seetõttu ei ole olnud võimalik välja selgitada harvaesinevaid kõrvalmõjusid, või kõrvalmõjusid, mille avaldumisaeg on pikem.

  • Puuduvad uuringud kuidas koroonavaktsiin reageerib teiste saadud vaktsiinidega

  • Puuduvad andmed osade riskigruppide riskide kohta , nagu näiteks haiged eakad. Puudub igasugune informatsioon kuidas vaktsiin mõjub suurimale koroona riskigrupile - hooldekodudes elavatele eakatele.

  • Puuduvad uuringud riskigruppidele, kellel on  kaasuvad haigused nagu diabeet, südameveresoonkonna haigused jt

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

 

Selles 114 leheküljelises raportis kirjedatakse teisigi riske. 

Allikas: https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf 

KOROONA VAKTSIINI KÕRVALMÕJUD

Kuna tegu on tingimuslikult turule tulnud vaktsiiniga ja tegu on laiaulatusliku eksperimendiga, on oluline jälgida teateid turuletulekujärgsete kõrvalmõjude teadaannete kohta.

RAVIMIAMETISSE SAABUNUD TEATISED

Ravimiamet koostab iganädalast ülevaadet Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimete kohta, millega on võimalik tutvuda siin:

https://ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-4-10jaanuar

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-11-17-jaanuar

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-18-24-jaanuar

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-25-31-jaanuar

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-1-7-veebruar

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-8-14-veebruar

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-15-21-veebruar

https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-22-28-veebruar

https://ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinide-k%C3%B5rvaltoimed-esitatud-teated-eestis-ajavahemikus-8-14-m%C3%A4rts

KOGUTUD TEATED ÜLE MAAILMA

Sellele lehele on kokku kogutud erinevaid artikleid ja teated koroona vaktsiini kõrvalmõjude kohta. 

JUHTUMID

 

All püüame ka ise üht-teist kajastada ning hoida silma peal nii ajakirjanduses kui inimeste enda poolt avaldatud juhtumitel. Kindlasti ei ole see ammendav loetelu:

KOROONA POSITIIVNE TEST PÄRAST VAKTSINEERIMIST

20.01.2021 Eesti: 14 tervishoiutöötajat on jäänud koroonasse hoolimata esimesest Pfizeri vaktsiinisüstist. Loe edasi>>

14.01.2021 Iisrael: Üle 12 400 vaktsineeritu testiti koroona positiivseks pärast vaktsineerimist. Nende hulgas 69 inimest olid saanud juba teise vaktsiini doosi. Loe edasi>> SIIT ja SIIT

13.01.2021 Iisrael: Pärast vaktsiini manustamist puhkes hooldekodus kovidipuhang. Ligi 30 hoolealust testisid koroona positiivseks. Loe edasi>>

SURMAD

18.01.2021 Eesti: Ravimiamet on teadlik ka kahest vaktsineeritud eaka (85 a. ja 91 a.) surmast. Vaktsineerimise järgselt kõrvaltoimeid (sh palavikku või oksendamist) ei tekkinud ning arstide hinnangul puudub nendel juhtudel seetõttu seos vaktsiiniga. Loe edasi>>

15.01.2021 USA Vaktsiini kõrvaltoimetest teatamise süsteemi VAERS andmetel on 15.01.21 seisuga USA-s registreeritud 181 surma Covid-19 vaktsiinide tagajärjel. Vaata päringu andmeid ja tutvu juhtumite kirjeldusega SIIT >> 

 

14.01.2021 Saksamaa: Paul Ehrlichi instituut on seni uurinud kümmet surma vahetult pärast koroona-vaktsineerimist - ekspertide sõnul on seos siiski ebatõenäoline. Nendel juhtudel surid raskelt haiged inimesed nelja päeva jooksul pärast immuniseerimist, teatas Hessenis Langenis asuv föderaalne instituut, kes vastutab vaktsiinide ja biomeditsiiniliste ravimite eest. Loe edasi>>

14.01.2021 Norras on teatatud 23-st koroonavaktsiini järgsest surmast. Neist 13 on kinnitatud vaktsiini kõrvalmõjudeks, ülejäänute suhtes käib uurimine. Loe edasi >>

13.01.2021 Johns Hopkinsi ülikooli verehaiguste ekspert dr Jerry L. Spivak ütles teisipäeval New York Timesile, et usub "meditsiinilise kindlusega", et dr Gregory Michaeli surma põhjustas Pfizeri COVID vaktsiin. Loe edasi >>

13.01.2021 Iisrael: 75-aastane naine, kes kolmapäeva hommikul sai teise annuse Pfizer Covid-19 vaktsiini, leiti tundide pärast oma kodust  eluta, teatas Channel 12. Loe edasi>>

​9.01.2021 USA: Alates 22. Detsembrist vaktsineeriti 80% hooldekodu töötajatest ja hoolealustest, mille järgselt tekkis suur haiguspuhang ja paljud surid. 139 hoolealust testisid koroona positiivseks ning 24 surid. Loe edasi>>

6.01.2021 Kaks surnut Norras pärast Pfizeri koroonavaktsiini tegemist. Loe edasi>>

4.01.2021 Esimese vaktsineerimisnädala kohta on esitatud 8 kõrvalmõju teatist Eestis. Loe edasi>>

4.01.2021 Portugal: 41 aastane lastearst ja kahe lapse ema suri pärast Pfizeri koroona vaktsiini. Loe edasi>>

 

4.01.2021 Seitse kaasuvate haigustega hooldekodu elanikku suri pärast Pfizeri koroonavaktsiini, surmatunnistusele kirjutati Covid-19. Loe edasi>>

 

HALVATUSED

13.01.2021 Mehhiko: 32-aastane arst Karla Cecilia Pérez, kes sai Pfizeri vaktsiini, ei suuda pärast seda enam rääkida ega liigutada oma jäsemeid. Loe edasi>>

9.01.2021 UK: 19-aastane tervishoiutöötaja Alanna Tonge-Jelley  saab pärast Pfizeri koroonavaktsiini insuldi ja jääb poolest kehast halvatuks. Loe edasi>>

KONTROLLIMATUD TÕMBLUSED ÜLE KEHA

13.01.2021 USA: Brant Griner avaldab FB-s loo oma emast, kes sai Pfizeri koroonavaktsiini, järgmistel päevadel tundis end väsinu ja haiglasena ning kolmandal päeval algasid krampide taolised tõmblused üle kogu keha. 

kõrvaltoimed2.jpg

8.01.2021 USA: Shawn Skelton avaldab oma Moderna vaktsiini järgse video kontrollimatutest tõmblustest 

BELLI PARALÜÜS

15.01.2021 Iisrael: 13 vaktsineeritul tekkis Belli paralüüs Loe edasi>>

9.12.2020  Neljal vabatahtlikul katsealusel tekkis Belli paralüüs pärast Pfizeri Covid-19 vaktsiini. Loe edasi>>

bottom of page